uszt logo rgb2012 nyarán a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 5 napos Ifjúsági Kézműves Tábor lebonyolításával teljesítette a TÁMOP 3.2.3. -08/2-2009-0085-ös „A közösségek építése a Körösök völgyében a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában, Békés megyében” című projekt fenntartási kötelezettségét.

 

tamopkezmuves


2012. június 18-22-ig a Dánfoki Üdülőközpontban 30 (8-16 év közötti) békési tanuló ismerkedett a népi kézművességgel (fafaragás, nemezelés, szövés, agyagozás, hímzés), népi kézműves mesterek irányításával.

 

Infoblokk3 ESZA

A Közösségek építése a Körösök völgyében - aközművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában Békés megyében című projekt megvalósítása 2010. július 1-jén kezdődött, öt konzorciuminpartner együttműködésével. A húsz hónapig tartó projekt szakmai programjának alapvető célja a közművelődés eszközeinek felhasználása a közoktatási rendszer hatékonyságának növelése érdekében.


A Békés Városi Kulturális Központ Digitális esélyegyenlőség II. képzése az Európai Unió TÁMOP 3.2.3/08/2 – 2009-0085 elnevezésű projektje keretében valósult meg. A résztvevők az informatika alapjait sajátították el. Két turnusban, összesen hat csoportban 101 hallgató vett részt az oktatáson. Az egyenként 15-18 tagú csoportokban a szebbik nem képviselői voltak többségben, ugyanis csupán öt férfi vállalkozott a feladatra. A képzés 2011. július 24-én kezdődött, az utolsó tanúsítványt szeptember 28-án adták át. 

Fotók: http://bekesikultura.hu/keptar#5662146192126257553/1
 
alt                   alt
A Békés Városi Kulturális Központ 2010. októberében 6 tanórán kívüli szakkört indított el általános és középiskolás diákok számára. Ezt a lehetőséget uniós forrásból tudták megteremteni, melynek pályázati kódszáma: TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0085. A havi több alkalmas foglalkozásokon a média, a színjátszó és személyiségfejlesztő, az iparművészeti, a zenei, a mozgáskultúra és a képzőművészeti alapkompetenciák fejlesztését tűzték ki célul. Ezek mintegy kiegészítésére szolgált az 5 órában megtartott kompetenciafejlesztő foglalkozás is. Így a gyerekeknek nemcsak művészeti készségeik, hanem szociális érzékük, kompetenciáik is bővültek, fejlődtek

.alt
A Békés Városi Kulturális Központban nemrégiben új élet kezdődött középiskolás diákok aktív bevonásával. A TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0085 pályázati projekt keretén belül 2010. októberében 3 művészeti kompetenciákat fejlesztő, tanórán kívüli szakkör indult, melynek célcsoportja középiskolás diákok. Havonta több alkalommal, a tanítási évet körülölelően ismerkedhetnek a Média szakkörben a filmkészítés, fotózás, intejúzás mibenlétével. A Színjátszó és személyiségfejlesztő szakkör foglalkozásain részt vevő gyerekek nemcsak egymás között mutathatják be tudásukat. Terveink szerint városi rendezvényeken, így március 15-én is szeretnénk szerepeltetni a csoport tagjait. Az Iparművészeti szakkörben számos, a kézügyességet és szépérzéket fejlesztő technikákkal ismerkedhetnek a résztvevők.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.