A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhos Tagiskolájában a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt 4. fenntartási évének 2. félévében havi szakköröket tartott Kovács Szabó Eszter és Kiss Attiláné a tarhosi gyerekeknek. A diákok közelebbről is megismerhették ünnepeinket, hagyományainkat, kézműves foglalkozásokon vettek részt. A Nemzetközi Nőnapon a nők tisztelete került előtérbe. A farsangra készülődve a gyerekek álarcokat készítettek, majd pedig egy álarcosbálon fel is vehették az előre elkészített maszkokat. A tanulók tetszését a húsvét ünneplése, hagyományainak megismerése nyerte el a legjobban, a foglalkozás keretein belül a lányok tojásokat festhettek, a fiúk locsolós verseket tanulhattak. Természetvédelmi területeken csapatversenyeket tartottak a madarak és fák napja alkalmából. Végül betekintést nyerhettek a nemezelés világába, és elsajátíthatták annak technikáját.

Támogató:

  

Drámapedagógia heti szakkör keretében a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt 4. fenntartási évének első félévében a 15-16 éves diákok Földesi Magdolna drámapedagógus vezetésével 14 foglalkozáson vettek részt a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban. A szakkör célja a résztvevők elméleti tudásának bővítése volt, különös tekintettel a drámai műnemekre. Megismerkedtek a dráma kialakulásának történetével, az ókori görög dráma jellemzőivel.

Értelmezték és feldolgozták Szophoklész: Antigoné, Moliére: A fösvény és Shakespeare néhány művét is. Az internet segítségével részleteket is megtekintettek a fent felsorolt írásokból, azok színházi bemutatóiból. Mindemellett tanulmányozták a drámai vonásokat Arany János balladáiban is.

Támogató:

  

„A magyar nyelv hete” témahát keretein belül a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt 4. fenntartási évének 2. félévében az 5. évfolyam számára tartott foglalkozásokat Őriné Apáti Anna és Pocsai Lászlóné 4 témanapon keresztül a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolában.

A foglalkozások célja, hogy a gyerekek megismerjék nyelvünk sokszínűségét, helyes használatát, valamint, betekintést nyerhettek a korosztályuknak megfelelő irodalmi alkotásokba. A nyelvi vetélkedőn a diákok megtanulták, hogy önmaguk kifejezésekor legyenek igényesek nyelvhasználatukra írásban és szóban egyaránt. A tanulók elsajátították a kulturált nyelvi magatartás szabályait valamint tudatos nyelvhasználókká váltak a helyesírási verseny alatt. A mesemondó és versmondó versenyen az 5. osztályosok megismerhették a mesélési szokásokat, azok eredetét, és felhívták figyelmüket a versek, mesék sokszínűségére, és szépségére.

A filmklub iránt is nagy érdeklődést mutattak a gyerekek, hiszen most már különbséget tudnak tenni az eredeti mű és adaptációja között.

Támogató:

  
A tréning tájékoztatója március 25-én volt, ahonnan az érdeklődők információt kaphattak a nyolc alkalom részletes tematikájáról, a képzés rövid- és hosszú távú céljairól. Megtudhattuk, hogy a stressz igenis kezelhető, kontrollja megkönnyíti a mindennapi életünket. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, melyre már csak korlátozott számban van lehetőség, legkésőbb április 7-ig, a 06-70/ 6144 845–ös telefonszámon, Szabóné Szabó Ildikónál.

A 2014/2015-es tanév első felében a Békési Kistérségi Óvoda Teleky utcai Tagóvodájanak 12 nagycsoportos óvodása vett részt a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055 kódszámú, „A kultúra mindenkié - gyermek és ifjúsági szabadidős programok Békésen és környékén” elnevezésű programjában. A Kocsorné Krizbai Anna óvodapedagógus vezette szakkör nemcsak a gyerekek zene iránti rajongását mélyítette el, hanem betekintést nyújtott számukra a zeneszerzés rejtelmeibe is.

A foglalkozásokon egy-egy hangszer (elsősorban a hegedű és a fuvola) játékos használata kelthette fel a gyermekek figyelmét, a dalokat kísérő mozgások során javult a ritmusérzékük, a dalok szöveges eljátszása és éneklése közben ráadásul szókincsük is bővült. Az ismert népi mondókák mellett egy-egy Weöres Sándor vers és Gryllus Vilmos-dal is osztatlan sikert aratott a csoporton belül. A tél felé közeledvén a kicsik egyre több ünnephez kötődő dallam megkomponálásban működhettek közre, nagy lelkesedéssel próbálták ki például a hangolt csengők használatát. Az eredményes közös munka és az ennek megfelelő beszámolók alapján nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy több kiemelkedő képességű tehetség is bontogatja szárnyait e fejlesztőprogramnak köszönhetően.
 
  

Értesülj elsőnek mindenről!

captcha 

Rendezvényeink

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6