Navigáció

A Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület és a Körös Irodalmi Társasá a „Vizek éve” alkalmából „Folyóvizeink” címmel novellapályázatot  hirdet.

I. kategória:
„Magyarország folyói”

II. kategória:
„A mi Élővíz-csatornánk”

„A folyó viszont gyönyörű. És a folyópart is. Maga a költészet. Csak meg kell írni. Márpedig én meg tudom írni.”
Gion Nándor

A pályázat célja:

 

Széles körben irodalmi alkotómunkára ösztönözni mindazokat, akik prózai formában, esztétikailag színvonalasan mutatják be a folyóvizeket, illetve a partjuk környezetét, a folyók menti városokat, településeket, azok lakóit, akik valós alapokra épülő vagy kitalált történetükkel felhívják a figyelmet az ember, a víz és a természet kapcsolatára, fontosságára.

I. kategória: „Magyarország folyói”
Ebben a kategóriában szerepelhet minden olyan folyóvíz vagy holtág, amely Magyarországon ered, vagy itt ér véget, vagy átfolyik országunkon. A műnek tartalmaznia kell olyan város, település és lakói bemutatását (is) felismerhető módon, amely a kiválasztott folyó mellett van, vagy valamilyen formába kapcsolódik hozzá. Az események a történelmi múltban éppúgy játszódhatnak, mint jelenünkben.

II. kategória: „A mi Élővíz-csatornánk”
Ebben a kategóriában a Közép-Békési Centrumot, azaz a Gyulát, Békéscsabát, Békést összekötő Élővíz-csatornát kell alapul venni. Itt is azt várjuk a pályázatoktól, hogy a vízzel, vagy annak partjaival összefüggésben felismerhető módon mutassák be legalább az egyik várost, annak épületeit, lakosait. Az események a történelmi múltban éppúgy játszódhatnak, mint jelenünkben.

Pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehet minden hivatásos és amatőr szerző, aki a pályázati célokat és feltételeket elfogadja és teljesíti.
Egy alkotó mindkét kategóriában indulhat, de csak egy-egy írással és ugyanazt az írást nem adhatja be mindkét kategóriában.
A beküldött írások terjedelme nem haladhatja meg a 18.000 karaktert (betűszámot, szóközökkel).
A csak jeligével ellátott novellákat 4 kinyomtatott példányban és egy CD-re írva kell elküldeni.
Külön lezárt borítékban kérjük a jelige feloldását, azaz a szerző nevét, lakcímét (e-mail címét).
A pályázaton csak olyan novellával lehet részt venni, amely eredményesen nem szerepelt semmilyen más pályázaton, és nyomtatott formában még sehol nem jelent meg. Erről a mellékelt lezárt borítékban nyilatkoznia kell a szerzőnek.

A pályázatra beküldött novellákat ismert irodalmárokból álló szakmai zsűri bírálja el (amelynek jogában áll egyes díjakat nem kiadni).

Beküldési határidő: 2009. március 22. (a Víz Világnapja)
Cím: KÖR-KÖVIZIG Zöld Pont Iroda, 5700 Gyula, Városház u. 26.
A borítékra kérjük ráírni: „Novellapályázat”.

Díjazás:
I. kategória:  
I. díj – 200.000 Ft
II. díj – 150.000 Ft
III. díj – 100.000 Ft
  Értékes különdíjak
II. kategória:  
I. díj – 200.000 Ft
II. díj – 150.000 Ft
III. díj – 100.000 Ft
  Értékes különdíjak

Mindkét kategória első díjas alkotásainak közlési joga a Bárka szerkesztőségét illeti meg.
A díjazott és díjazásra nem került, de színvonalas műveket a kiírók egy antológiában is tervezik megjelentetni.
Amennyiben a pályázó erről nem rendelkezik, a beküldött műveket a Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület a tulajdonaként kezeli, és különböző kiadványokban, szaklapokban igyekszik közzé tenni az arra érdemeseket.

Eredményhirdetés és díjátadás:

Várhatóan 2009 májusa-júniusa, a VIII. Élővíz-csatorna Emléktúrához kapcsolódva. Az időpontról és a helyszínről a díjazottaknak, illetve az antológiába beválasztott alkotások szerzőinek értesítést küldünk.