Navigáció

A szombathelyi Oladi Általános Művelődési Központ meghirdeti a XV. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot.
A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő 7 – 18 éves korú gyermek és fiatal részt vehet a következő kategóriákban:

I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére:
I./A mese
Alsó tagozatos
I./B vers
I./C novella
II. kategória: 5-8. osztályos diákok részére:
II./A mese
Felső tagozatos
II./B vers
II./C novella
III. kategória: 9-12. osztályos diákok részére:
III/A mese
Középiskolás
III/B vers
III/C novella

Kérjük, hogy a beküldött pályaműveken csak a JELIGE (pl.:BOGÁR) és a KATEGÓRIA ( pl.: II./B felsős vers ) megjelölése szerepeljen. Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé – lezárt borítékban – egy
ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét (ha van), iskolája nevét, címét, osztályát; művének kategóriáját, címét, jeligéjét. (Pl.: Kiss Éva, 10
éves, Vép, Kossuth u. 4. Tel.:323-453; Vépi Általános Iskola, Vép, Fő u. 32., 5. osztályos; Jelige és kategória: Bogár II./B, a mű címe: A szarvasbogár)

A pályaművek témája kötetlen.
Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal, amelyet kérünk 5 példányban beküldeni. Az ennél hosszabb terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben!
Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is megjelentetjük.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatója 2009. április 17-én lesz.

Beküldési határidő: 2009. január 06.

Cím: Oladi ÁMK Könyvtára
Tel.: 94/509-380
9700 Szombathely, Simon I. u. 4.
A pályázatról felvilágosítást nyújt telefonon vagy e-mailben:
Kissné Ráczkevi Irén és Unger Ferencné.
e-mail: omkkonyvtar@gmail.com
http://omk.nyugat.hu

Forrás: kultura.bmk.hu