Navigáció
A Budapesti Művelődési Központ pályázati felhívást tesz közzé az időskori művelődés új formáinak megújítására szolgáló legjobb gyakorlatok népszerűsítése céljából.

A pályázat címe:
A legjobb gyakorlatok – Az időskori művelődés új formái, megújulási lehetőségei
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 24.

A pályázat célja:
– a közművelődési szakma számára bemutatni azokat a területeket, melyekbe a szenior korosztály bevonható, komplexebbé téve a közművelődési kínálatot;
– a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével, továbbá az ezeket ismertető, elemző kiadvány segítségével szélesebb körben nyilvánosságot biztosítani azon értékeknek, melyeket jelenleg is létrehoz az inaktívnak kikiáltott célcsoport;
– a gyűjtés során felhalmozódó tapasztalatok közzététele, a hozzáférhetőség elősegítése hazai és nemzetközi szinten;
– a jó gyakorlatok átvételét, adaptációját segítő módszertani szolgáltatások kiépítése, programok kidolgozása.

A pályázat tárgya: az időskori művelődés új formái, megújulási lehetőségei témakörben legjobb (saját) közművelődési gyakorlat(ok) leírása, ismertetése a szakmai közönséggel.

Pályázható témakörök:

* felkészülés a nyugdíjas életre,
* időskori önkéntesség,
o kortársak segítése,
o otthonsegítés,
o gyermekek, fiatalok segítése,
o bizalombank,
* kulcskompetencia területek fejlesztése szenioroknak,
o média (befogadás és publikálás),
o Információs Kommunikációs Technológia – ICT,
o idegen nyelv,
o felnőttképzés és szolgáltatás,
* aktív állampolgárság,
o részvétel-központúság,
o bűnmegelőzés, mentálhigiéné,
o önkéntesség közintézményekben,
* civil közösségek,
* amatőr művészet,
o közösségépítés,
o értékek közvetítése,
o önkifejezés,
o mentálhigiéné, terápia.

A pályázók köre: önkormányzatok, közművelődési intézmények, közművelődési tevékenységű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, közművelődési színterek.

A pályázat díjai: statisztikai régiónként egy-egy nyertes szervezet – pályáztató költségtérítése mellett – szakmai fórumot/workshopot szervezhet saját régiójában a témakör iránt érdeklődő szakmai közönség számára (minimum 30 fő részvételével, médianyilvánosság biztosításával). Az elnyerhető támogatás maximális összege 80 000 Ft.
A rendezvényen az összegyűjtött legjobb gyakorlatokat ismerhetik meg a résztvevők (köztük a rendezvényszervező legjobbnak ítélt programját),
az azonnali adaptációra is lehetőséget kapva. Pályáztató a
hozzájárulás felhasználásának feltételeit a nyertes pályázókkal
megkötendő szerződésben rögzíti.

A pályázóknak továbbá lehetőséget biztosítunk programjaik bemutatására
a legjobb gyakorlatokat összegyűjtő szakmai (módszertani) elektronikus
kiadványban.

A pályázat benyújtásának ideje, helye, módja:
határideje: 2009. augusztus 24.,
helye: koordinacio@bmknet.hu Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől,
engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez ,
lehetséges módjai: .doc (szöveges), .jpg (kép), .mov (videó).

A pályázat tartalmi feltételei: az időskori művelődés új formái,
megújulási lehetőségei témakörben legjobb közművelődési gyakorlat
leírása (maximum 10 oldal terjedelemben) a megadott szempontrendszer
alapján (innen tölthető le>>>).

Kötelező mellékletek:
– a pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása
(maximum 1 oldal terjedelemben),
– hozzájáruló nyilatkozat a bemutatott gyakorlat térítésmentes
nyilvánosságra hozatalához (könyv, elektronikus adathordozó,
internet),
– alapító okirat/nyilvántartásba vétel igazolása,
– a szakmai fórum költségterve (tervezhető költségek: terembérlet,
csoportos étkezés, reklámköltség),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázónak adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása nincsen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a hozzájárulás
folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje a 18/C.
§ (13)-(15) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az
állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.

A pályázat tartalmi elbírálásának határideje: 2009. szeptember 25.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
* innovativitás,
* adaptálhatóság,
* a bemutatott program szakmai színvonala.

A legjobb gyakorlatok – Az időskori művelődés új formái, megújulási
lehetőségei című pályázat szövege innen tölthető le (PDF formátum).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Kiss Gábor
koordinációs és fejlesztési osztályvezetőtől.
Telefonszám: 1/371-2764,
E-mail: koordinacio@bmknet.hu Ez az e-mail cím védett a
spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a
megtekintéshez ,
Cím: Budapesti Művelődési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55.