Navigáció


{joomad pos=left rssid=6} {joomad pos=top rssid=6} {joomad pos=right rssid=6}
A társadalmi integrációt és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet egymástól elválasztani, a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem az elismerés, a megbecsülés, a társadalom életében való részvétel egyik fontos eleme is. Ugyanakkor tartósan munkaképes, “versenyképes” állapotban csak az önálló életvitelre képes, személyiségében kiegyensúlyozott, ismeretek és készségek terén megfelelően felkészült, támogató családi és társadalmi környezetben élő, és a munkaerejét regenerálni tudó ember lesz. Magyarországon a foglalkoztatási ráta uniós összehasonlításban rendkívül alacsony (2009 júliusában 55,6%). A tradicionálisan alacsony foglalkoztatási szint a válság következtében még inkább csökkent, a korábban átlagos munkanélküliség pedig 2009 szeptemberére 9,5%-ra nőtt. Mindezt súlyosbítja, hogy az inaktívak aránya igen magas: több százezren még ma is olyan aktív korú nem foglalkoztatottak, akiknél a munkaerőpiactól való távolmaradás oka nem a tanulásra, a gyermekszülésre, illetve – nevelésre vagy az idő előtt nyugdíjba vonulásra vezethető vissza. Közülük kb. 52 ezren ápolási díjban részesülőként beteg, idős hozzátartozójuk otthoni ápolását végzik hosszú évekig, ahonnan az ápolási szükséglet megszűnése után igen nehéz a visszatérés a munka világába.
{joomad pos=bottom rssid=6}