Navigáció

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: A szektor részvételi szerepének erősítése a döntéshozatali folyamatokban. Szerepvállalás a jogalkotásban, kormányzati, önkormányzati döntések meghozatalában, a szektorok közötti együttműködés erősítése.