Navigáció

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre: A helyi és szakmai társadalom erősítése, az állampolgári kezdeményezések, cselekvések támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködés szervezeti kereteinek és fórumainak ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása. A már meglévő hálózati rendszerek működésének elősegítése, az új hálózati rendszerek kiépítésének ösztönzése (pl. területi, ágazati együttműködések, ernyőszervezetek, hálózati rendszerek kialakítása, bővítése).