Navigáció
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben.
A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében szükség van kulturális kerekasztalok működésére, együttműködésben megvalósuló programok szervezésére, valamint a kistérségi szintű kulturális együttműködést katalizáló és koordináló szakember alkalmazására.