Navigáció

A Békés Városi Kulturális Központban nemrégiben új élet kezdődött középiskolás diákok aktív bevonásával. A TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0085 pályázati projekt keretén belül 2010. októberében 3 művészeti kompetenciákat fejlesztő, tanórán kívüli szakkör indult, melynek célcsoportja középiskolás diákok. Havonta több alkalommal, a tanítási évet körülölelően ismerkedhetnek a Média szakkörben a filmkészítés, fotózás, intejúzás mibenlétével. A Színjátszó és személyiségfejlesztő szakkör foglalkozásain részt vevő gyerekek nemcsak egymás között mutathatják be tudásukat. Terveink szerint városi rendezvényeken, így március 15-én is szeretnénk szerepeltetni a csoport tagjait. Az Iparművészeti szakkörben számos, a kézügyességet és szépérzéket fejlesztő technikákkal ismerkedhetnek a résztvevők.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.