Navigáció

Igaz ez a mondás korra, nemre, felekezetre tekintet nélkül….Mi, a Békés Városi Kulturális Központ munkatársai is így gondoltuk ezt, mikor a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055 – ös pályázat beadásán gondolkoztunk. Adott volt egy lehetőség, amelyet vétek lett volna elszalasztani, hiszen a kultúra közvetítése legfőbb feladatunk, a pályázat pedig pont annak a korcsoportnak a megcélzását segítette, akik még a legfogékonyabb erre, a diákokat. 6 városi és környékbeli iskolával együttműködve nyertünk támogatást olyan tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységek megtartására, melyek az iskolai foglalkozásokon túl, új dolgokkal, ismeretekkel bővítik a gyerekek tudását.

Egyik az oktatási intézmények közül a Békési Kistérségi Általános Iskola Eötvös József Székhelyintézménye, melyben 1-6. évfolyamos havi napközis foglalkozások, valamint 4 napból álló témahetek szerepelnek.

Az elsős, másodikos diákok részt vehettek a projekt által idáig városnéző sétán, ahol Békés műemlék jellegű épületeivel ismerkedtek, bepillantást nyertek a zeneiskolai tanárai által azok munkájába, kezükbe foghattak vonós, ütős, fúvós hangszereket. A könyvtárban mesét hallgattak, könyvet kölcsönözhettek,  az ott folyó munka részeseivé váltak.  Majd a látottakat, hallottakat kreatív foglalkozásokon papírra álmodhatták, bábokat készítve élményeiket újra átélhették.

A harmadikos, negyedikes diákok külön-külön csoportokban a református templomba és a Baptista Imaházba látogattak. Hallottak történetükről, elvarázsolta őket a  gyönyörű orgona zene.
A következő foglalkozás mindkét csoportnak a Jantyik Mátyás Múzeum megismerése volt, körbevezették őket az éppen aktuális kiállításon. Majd ők is papírra vetették élményeiket, eddig legnagyobb hatással ezekre a gyerekekre, elmondásuk alapján a református templom és az orgonaszó volt.

Az ötödik, hatodikos diákok már az ünnepekre készültek. Megidézték a halloween új keletű szokását, tököt faragtak. Ezt követően már egy régi magyar népszokással ismerkedtek, a szürettel. Kézműves foglalkozás keretében őszi terméseket készítettek, az elkészült munkákat kiállították.

Jelenleg az első témahetes foglalkozás zajlik, elnevezése: Egészségtudatos életmód témahét. 156 diák bevonásával (részt vesznek a foglalkozásokon a  Dr. Hepp Ferenc Tagintézményben tanuló gyerekek is) 10 fő pedagógus munkálkodik 4 napon keresztül, napi 3 órában azon, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzák, megismertessék az egészséges élet mibenlétét. A főbb témakörök: öltözködésünk és az évszakok, testünk és ruházatunk tisztán tartása; egészséges táplálkozás; fog-és testápolás, testsúly, testmagasság, testzsír mérése, egészségkárosító szokások, kreatív tevékenységek: rajzolás, színezés, képalkotás.

Idén decemberben, legszebb ünnepünk, a karácsony köré is épül egy-egy témahét az 5. és a 6. –os évfolyam számára. Az ünnephez kötődő rajzokkal várják a Jézuska eljövetelét, saját kedvükre megtanulnak mézeskalácsot sütni és díszíteni is.

Az első félévben elsőtől hatodik osztályig  a havi napközis foglalkozásokból 5 alkalom valósul meg, és lezajlik két téma köré felépített témahét is. A projekt második félévében szintén két témahéten vesznek részt a gyerekek, ez által eljutnak Szanazugba és Szegedre is. A havi napközis foglalkozások a második félévben szintén 5 alkalmasak lesznek, az utolsót előre láthatólag 2011. június 30-án tartják majd.

A kultúra közvetítése itt még nem ér véget, hiszen gondoltunk a pályázó által fenntartási időszaknak nevezett „jövőre” is.  De ezt majd egy másik alkalommal….