Navigáció

A Békés Városi Kulturális Központ jelentős támogatást nyert a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055 kódszámú, A kultúra mindenkié  – gyermek és ifjúsági szabadidős programok Békésen és környékén elnevezésű projektjével.
A projekt augusztus elsejei indítása után október elsejétől 8 foglalkozási formában 133 fő tanuló bevonásával indult el a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola diákjait érintő programsorozat.

A foglalkozások indítását igényfelmérés előzte meg, annak érdekében, hogy olyan szakkörök valósulhassanak meg, amelyekre iskolai órákon csak részben, vagy egyáltalán nem nyílik lehetőség.
A projekt keretében az alábbi szabadidős programok indultak:
●    Angol nyelvterületen élő népek kultúrája havi szakköri keretben
●    Ablak a világra- „A világ ahogyan én látom” heti szakkörként
●    Drámapedagógia szakköri foglalkozás heti szakköri formában
●    „Pergő filmkockák és fürge ujjak” havonta, napközi formában az I.-IV. évfolyam számára, évfolyamonként külön-külön foglalkozásokkal
●    Múlt mesterségei a mai keretek közt, hagyományok hete témahét munkaformában

A projektben fontos szerepet kap a Hepp Stúdió, amelynek a felszereltsége nem csak a médiaismeretek elsajátítására indított szakkörökhöz biztosít helyet, hanem elősegíti a többi program sokszínűségét is, hiszen a foglalkozásokba gyakran épülnek be filmvetítések. A szakkörök munkáját tovább színesítik a gyerekek ötletességére, kézügyességére építő kreatív, kézműves feladatok is.

Pályázatunk célja a gyermekek kompetenciáinak fejlesztése a szabadidő hasznos eltöltésével. Fontosnak tartjuk, hogy a szabadidős porgramok során olyan készség- és képességfejlesztés valósuljon meg, amelyre a későbbiekben is alapozhatnak a diákok.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.