Navigáció

A Békés-tarhosi Zenei Napok keretében működő  „Szép magyar beszéd” anyanyelvi kurzus (2011. június 27-30.) és
olvasáskonferencia /II./ ( 2011. június 27-28.) tervezett programja:

Helyszín:  Békés, Szegedi Kis István Református Gimnázium (Petőfi 11-13. I. em. 20-as terem)

Az idei olvasáskonferencia középpontjában az olvasásalapozás, olvasási feltételek, a szövegértés, valamint az olvasásmotiváció témakörök állnak.
Az anyanyelvi kurzus a középiskolai tanulmányokat alapjaiban érintő mondat- és szövegelemzéssel, az érettségi egyik feladattípusával, az érveléssel, legrangosabb anyanyelvi versenyünk, a Kazinczy-verseny elméleti és gyakorlati feladataival, valamint irodalmi, irodalomtörténeti kérdésekkel (Arany-trilógia; Nyelvtörténet és stilisztika; Ady szimbolizmusa) kíván foglalkozni
Gyakorló és leendő tanítókra, óvodapedagógusokra, általános iskolai és középiskolai tanárokra, könyvtárosokra és olyan szakemberekre, érdeklődőkre számítunk, akiket a választott témák kutatási és gyakorlati szinten egyaránt érdekelnek.
A 4 napos kurzusra tehát határok nélkül várjuk mindazokat, akik a magyar nyelvvel hivatásszerűen vagy személyes érintettség okán foglalkoznak.

Az olvasáskonferencia és az anyanyelvi kurzus előadói egyszerre elméleti és gyakorlati szakemberek.

Az olvasáskonferenciára felkért előadók és előadásaik témái (nem teljes névsor):
2011. június 27.
2010 a családi olvasás éve volt
Dr. Bartos Éva – az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazgatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Szinnyei József-díjjal és MKE emlékéremmel kitüntetett könyvtáros

Az olvasásképesség kritériumorientált fejlődése és fejlesztése
Nagy József – professor emeritus, a neveléstudomány doktora, a Magyar felsőoktatásért emlékplakett kitüntetettje, az MTA Pedagógiai Bizottságának tagja

Szakadékok az olvasáskultúrában
Pomogáts Béla – József Attila- és Széchenyi-díjjal kitüntetett irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, akadémikus, az Illyés Gyula Alapítvány kurátora, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának (Anyanyelvi Konferencia) elnöke

Az olvasásalapozás egyik pillére a beszédhanghalló készség
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit – gyógypedagógiai tanár, a Károly Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának (Nagykőrös), és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának (Budapest) főiskolai tanára, a Református Doktorok Kollégiumának tagja

„Az >ingerkörnyezet< hatása az olvasási szokások kialakulására”
Dr. Vraukóné Lukács Ilona – a Magyar Olvasástársaság Országos Tanácsának tagja, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár Bibliotéka emlékéremmel kitüntetett könyvtárosa, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárért Alapítvány alapító tagja, a Magyar Kultúra lovagja

2011. június 28.
Kompetenciamérések a gyakorlatban
Seller Lászlóné – középiskolai tanár, a Szegedi Kis István Református Gimnázium magyar-orosz-német szakos tanára

A szövegértés fejlesztésének módszerei
Pap-Szigeti Róbert – pedagógiai értékelési szakértő, a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karának főiskolai docense, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének óraadó tanára

Olvasási stratégiák, olvasásra vonatkozó meggyőződés
Steklács János – főiskolai tanár, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának intézetigazgatója, a MTA Pedagógiai Szakbizottságának tagja, a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) tagja, a Reading Research Qurterly szerkesztőségi tagja

A „Szép magyar beszéd” anyanyelvi kurzus felkért előadói és témáik:
 2011. június 29.

Megszerkesztettség és beszerkesztettség a mondatban és a szövegben
Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin – a József Attila Tudományegyetem magántanára, Kazinczy-díjas, habilitált egyetemi tanár, a Módszertani Közlemények országos metodikai folyóirat főszerkesztője

A kettős szillogizmusról az érvelő szövegek kapcsán
Nagy L. János – a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karának habilitált egyetemi tanára, a MTA doktora, a Nyelvtudományi Bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Szegedi Csoportjának elnöke

A Kazinczy-versenyek módszertani háttere
Rozgonyiné dr. Molnár Emma – a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karának Apáczay Csere János- és Kazinczy-díjjal kitüntetett főiskolai tanára

A hangzó beszéd leggyakoribb hibái
Kerekes Barnabás – középiskolai tanár, a Baár-Madas Református Gimnázium Kazinczy-díjas tanára, az országos középiskolai Kazinczy-versenyek felkért zsűritagja

A biblioterápiáról elméletben és gyakorlatban – biblioterápiás foglalkozás kisiskolásoknak
Dr. Sóron Ildikó – biblioterapeuta, a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja, az Országos Idegennyelvű Könyvtár tájékoztatási osztályának osztályvezetője

2011. június 30.
Ady Endre szimbolizmusa
Dr. Láng Gusztáv – irodalomtörténész, a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola József Attila- és Toldy Ferenc-díjjal kitüntetett nyugalmazott egyetemi tanára

A Toldi-trilógia
Dr. Szörényi László –irodalomtörténész, a MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Toldy Ferenc-díjas kutató

Nyelvtörténet és stilisztika
Sóhajtás a hajnalban (Ady és a szecesszió)
Dr. Szathmári István – professor emeritus, az ELTE Révay-díjas és Toldy Ferenc-díjas egyetemi tanára, a MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának elnöke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke

Jelentkezési lap