Navigáció

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért
ajánlattevők részére

1.    Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe:
Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.
Tel/fax.: 66/ 411-142, e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu

2.    A teljesítés helye:
Dánfoki Üdülőközpont (5630 Békés, HRSZ.6929/50)

3.    A szolgáltatás meghatározása:
●    Kereskedelmi egység (vegyesbolt, élelmiszerbolt) üzemeltetése
●    Az egységben csak 0,5 literes kiszerelésénél nagyobb kiszerelést árul
●    Az egységben italkimérés és életszolgáltatás nem történik
●    Nyitvatartásával alkalmazkodik az Üdülőközpont nyitvatartásához
●    Árukínálatát összeegyezteti a már meglévő bérlőkkel

4.    A szerződés típusa:
Vállalkozási szerződés

5.    A szerződés hatálya, időtartama:
A szerződés az aláírása napján lép hatályba, és előreláthatóan 2011. december 31-ig

6.    Részajánlat tétel lehetősége:
Az ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el.

7.    Az ajánlatok bírálati szempontjai:
●    Bérleti díjra vonatkozó ajánlat összege (rezsi kiadások felett)
●    A szolgáltatáskínálat színvonala, alkalmazott árstratégia, marketing tevékenység
●    Áram, víz, gáz almérők felszerelése és ennek költségeinek vállalása
●    Üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek beszerzésének vállalása, törvényes és szabályszerű üzemeltetés feltételeinek megteremtése
●    Szakmai referenciák
●    Vállalt, egyéb – a szolgáltatás színvonalát emelő beavatkozások

8.    Ajánlattételi feltételek:
●    A pályázó egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság
●    A pályázónak nincs köztartozása
●    A pályázó nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt
●    A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Városi Kulturális Központnak a pályázat elbírálásával megbízott munkatársai a pályázatot megismerhessék.

9.    Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2011. július  15.  (postai feladás dátuma)

10.     Az ajánlatok benyújtásának helye – kizrálólag postai úton:
Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.

11.     A szerződéskötés várható időpontja: 2011. augusztus 01.

12.    Az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
●    90 napnál nem régebbi cégkivonat másolata
●    90 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy nem áll fenn köztartozása
●    Igazolás arról, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt
●    Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a Békés Városi Kulturális Központnak a pályázat elbírálásával megbízott munkatársai a pályázatot megismerhessék
●    A vállalkozó vagy a vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése
●    Referenciák
●    Szolgáltatás, termék kínálat
●    Alkalmazott árstratégiák
●    Az ajánlott bérleti díj összege (a bérleti díj nem tartalmazza a rezsi költségeket, az a bérlőt terheli)

Békés, 2011. június 29.

                                                             Koszecz Sándor
                                                                  igazgató
                                              Békés Városi Kulturális Központ