Navigáció

Priateľstvo zo Slovenska, azaz Barátság Szlovákiából a címe a kulturális központ soron következő kiállításának, melyre ez úton is minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

A megnyitó időpontja: 2011.08.02. (kedd) 17,30 óra
A kiállítást Dr. Krasztev Péter kultúrantropológus nyitja meg, mely ingyenesen megtekinthető a kulturális központ nyitva tartási idejében 2011. 08.26-ig.

Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ
(5630 Békés, Jantyik M. u . 23-25.)

/OSF Bratislava – OSI Magyarorzág
konkurz PODAJME SI RUKY – NYÚJTSUNK KEZET pályázat/

PaedDr. Jaroslav Uhel ArtD. (1954) Liptó Liptószentmiklós városrészéből – Kispalugyából származik, ahol született. Liptószentmiklós máig is otthona és műterme helyszíne annak ellenére, hogy több évtizede mint főiskolai pedagógus, docens Besztercebányán oktat rajzot és festészetet. Az UMB Pedagógiai fakultánsán végzett (1977), ahol pedagógiai doktorátust is szerzett

(1983) s tanulmányait festő szakon a varsói Szépművészeti Akadémián fejezte be, ahol meg is védte szakdolgozatát (prof. R. Strent, prof. K. Wachowiak). 2009-ben a Cseh Köztársaság Ústí nad Labem Pedagógiai fakultánsán docensi tudományos fokozatot szerzett Képzőművészet – elmélet és képzőművészet szakból. Kamara festészettel, rajzzal, grafikai és könyv dizájnnal, illusztrálással és publikálással foglalkozik.
Jaroslav Uhel, pedagógiai tevékenysége mellett az aktív alkotóművészek közé tartozik, akik jelentős mértékben kapcsolódnak be a társadalmi életbe. Eleinte a Szlovák Alkotók Uniójában dolgozott, ma aktív tagja a pozsonyi Szlovák Művészeti Társaskörnek és a Közép – szlovákiai alkotóművészek Egyesületének. Közel 200 csoportos és egyéni kiállításon vett részt Szlovákiában és a határon túl. Szlovákiában például Liptószentmiklóson, Besztercebányán, Zsolnán, Túrócszentmártonon, Pozsonyban, Rózsahegyen, Nagyszombaton, Kassán, Bártfán valamint külföldön, az összes szomszédos országon kívül Oroszországban, Németországban, Olaszországban, Romániában, Szerbiában, Belgiumban, Törökországban Cipruson, Izraelben és az Egyesült Államokban. Munkáját számos hazai és külföldi díjakkal ismerték el (2000-ben művészeti tevékenységéért a Prágai Masaryk Művészeti Egyetem díját vehette át. 2004-ben az olaszországi San Crispinoban a Premio Internazionale d´Arte – Premio Speciale Artista Segnalato díjat nyerte el, 2007-ben a Matej Bel Egyetem Rektori díjával jutalmazták, majd 2009-ben a Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Művészeti Társaságának Artflexum nemzetközi díját ítélték oda neki.).
Kiállításain festményeket és rajzokat mutat be. Festészetében a figurális motívumokat elegyíti a nem tárgyiasul valóság erőteljes lirikus absztrakciójával. A festői kompozíciók a művész közvetlen kolorisztikus vetületei. Festői munkájának folyamata a konfesszionalitás ösztönén, kísérletezésen, irányított/rendezett véletlen bázisán alapul, miközben hangsúlyát a vitalitás és önkifejezés készsége adja. Viszont a stilizáció mértéke, az egységek eliminációja, a festmény struktúrája, vagy színezete a mai festészet megnyilvánulását kölcsönzi műveinek. Rajzai a kérő imádság archetipikus értelmét hordozzák magukban. Rövid, ismétlődő skiccekből komponáltak, melyek a meggyőződés küldetését hordják magukban. A rajzok médiuma segédeszközként szolgál a feltáró tanulmányoktól a strukturált, skiccelt rajzokig, mely a rudimentalizmus egyedi karakterét hordozza, vonalak rétegezésével és erős stilizálással. Jaroslav Uhel a rajzok válogatását dokumentálja, melyek eredettől fogva ciklikusak, rétegzettek. A litániák kompozíciói a lírát és a szürrealista fantáziát érintik, melyek célja és mottója nem az illusztrálás, hanem saját érzelmei kifejezése. Ennek a dolgos és alkotó művésznek munkásságát nem lehet egy kiállításon keresztül bemutatni, de hiszem, hogy a válogatás megvillantja sokoldalúságát, fantáziáját, a kifejezés egyéni erején, nyitottságát és céltudatos zárkózottságát.