Navigáció

A támogatás célja az Új Széchenyi Terv részeként a szak- és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam (elsősorban a szomszédos országok) szak- és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, a munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok kidolgozása, tananyagok fejlesztése, amelyek hiányoznak az együttműködő országokban, és amelyekre a gazdasági szereplők oldaláról igény jelentkezik. Az együttműködés kiterjedhet például az intézményrendszerre, jogi szabályozásra, a különböző hátrányos helyzetű célcsoportok igényeinek figyelembevételére, integráció elősegítésére, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, korszerű módszerek elterjesztésére a szak- és felnőttképzés területén. További cél, hogy erősödjön a tagállamok hasonló szerepkörrel rendelkező intézményeivel, szervezeteivel való kapcsolat, Magyarország kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak bázisán váljanak szorosabbá az intézményközi kapcsolatok is. A konstrukció keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés lehetőséget teremt a hazai tudásvagyon gyarapítására is, a Magyarországon még nem ismert, de igényelt ismeretek, eljárások, módszerek átvételére.