Navigáció
A Békés Megyei Jókai Színház a Magyar Dráma Napján, 2011. szeptember 21-én indította el az Ádámok és Évák Ünnepe c. programot (lényege, hogy a megye középiskolából jelentkező csapatok megtanulják, bepróbálják, majd előadják Madách Imre: Az ember tragédiája című művének egy-egy színjét segítő színész, illetve rendező mentorálásával), melyre benevezett Drámapedagógiai szakkörünk is, a Szegedi Kis István Református Gimnáziumot képviselve, Pocsaji Ildikó igazgatóhelyettes vezetésével. A jelentkező csapatok sorsoláson vettek részt, ahol elosztották egymás között Madách Imre: Az ember tragédiája című drámai költeményének színjeit, melyeket a színház színészeinek támogatásával március végéig állítanak színpadra, és a belőlük összeálló előadást áprilisban mutatják be a Jókai Színház nagyszínpadán.
A Békési csapat a 7. színt – Konstantinápoly – kapta, mentoruk pedig Seregi Zoltán rendező.
A Drámapedagógiai szakkör hetente tartja foglalkozásait, és nagy igyekezettel tanulják a számukra kisorsolt színt. A decemberi foglalkozáson részt vett mentoruk is, aki instrukciókkal látta el a szakkör tagjait. (A program a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt keretén belül valósul meg.)