Navigáció
A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelettel módosult. Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy 2012-ben a támogatás igénylése a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben (ÖNEGM program) való rögzítéssel, valamint az onnan kinyomtatott adatlap és a szükséges mellékletek benyújtásával történik.
Az igénylést 2012. március 25-éig elektronikusan és – az előző évekhez hasonlóan – postai úton, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához.