Navigáció
Figyelem! Kedves Kollégák!
A közművelődési intézményvezetői képzés elindításához már csak 4 fő jelentkezését várjuk!
Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek: a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.-vel együttműködve 90 órás Közművelődési intézményvezető képzést szervez.

A továbbképzési program célja:
A 150/2010.(IV.30.) Korm. rendeletnek történő megfelelés biztosítása. E szerint a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja.
További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén – legyen képes még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően a közművelődési intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

Kinek ajánljuk a képzést?
A költségvetési szervként közművelődési intézményekben magasabb vezetői beosztásban dolgozó közalkalmazottak, akik pályázni kívánnak az intézményvezetői igazgatói állás betöltésére.

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:
A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan közalkalmazottak, akik felsőfokú közművelődési végzettséggel, szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával rendelkeznek és e feladatkörben legalább három éves szakmai gyakorlatot szereztek, valamint a közművelődési szakember I., II. munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak.

A továbbképzési program további lehetséges igénybe vevőinek köre:
Mindazok, akik a közművelődési intézmény vezetői állásának betöltése céljából a jövőben pályázatot kíván beadni a fenntartóhoz.

A képzés ütemezése: 2012. május 21-től július 23-ig (heti egy alkalommal 8-tól 16 óráig, hétfői napokon).

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 3 tanegység
I. Vezetési-szervezési ismeretek (30 óra)
II. Pénzügyi és gazdasági ismeretek (30 óra)
III. Államháztartási ismeretek (30 óra)
Az indítandó továbbképzési program helyszíne:
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.)

Képzési paraméterek:

Összes óraszám: 90 óra
elmélet: 54 óra (60%)
gyakorlat: 36 óra (40%)
Óratípus:
Előadás:54 óra (3×18 óra)
Gyakorlat: 21 óra (ebből 3×1 óra teszt)
Egyéni feladatmegoldás: 15 óra (3×5 óra beadandó írásbeli dolgozat)
Értékelés:
Írásbeli számonkérés (teszt)
Gyakorlat (beadandó írásbeli dolgozat)

A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei:
A résztvevő számára tanúsítvány akkor adható ki, ha a formai követelményeket a képzés befejezéséig teljesítette.

A résztvevők által kötelezően ismerendő szakirodalom bibliográfiai adatai:

• Vezetés-szervezés: Ternovszky: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratesz 2000.
• Pénzügyi és gazdasági ismeretek: Dr. Sóvágó Lajos: Államháztartás pénzügyei. BGF KVI Főiskolai Kar 2002.
• Államháztartási ismeretek: Koháriné dr. Papp Edit: Államháztartási ismeretek. Perfekt 312/2002.

Részvételi díj: 74.000 Ft/fő

Jelentkezés és további információk:

Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.
Varga-Sipos Andrea, felnőttképzési referens
siposandi@ibsen.hu, +36/20-40-22-198