Navigáció
Kiadványunk a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Képzőművészeti Szabadegyetemének és alkotótábori programjainak tartalmi összegzésére vállalkozott. Figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik az önművelés útján járva szeretnék felfedezni a vizuális nyelv kifejező jelrendszerét, vagy akik szakmai ismereteik továbbmélyítését tűzték ki célul.
„Nem ígérjük, hogy e könyv segítségével rajzolni vagy festeni tanítjuk az olvasót. Célunk egyszerűen megláttatni és megértetni, hogy egy mű üzenete, jelentése nem feltétlenül az ábrázolás tárgyszerűségében vagy technikai minőségében jelenik meg. A műalkotást, mint médiumot képmezőre és képelemekre – például vonalakra, felületekre és színekre – bontva analizáljuk, s ezáltal a megjelenített látvány lehetséges jelentéstartalmainak felfedezésére hívjuk olvasóinkat.