Navigáció
Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek képzést indít októberben a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ és a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. közművelődési intézményvezetőknek Békéscsabán.

A továbbképzési program célja:
A 150/2010.(IV.30.) Korm. rendeletnek történő megfelelés biztosítása. E szerint a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja. További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén – legyen képes még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően a közművelődési intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.