Navigáció

kovacsmagyar

Hívásunkra, nemzetközi előadássorozatának egyik állomására, városunkba érkezik. Előadásának címe: Tudatszintváltás

Olyan megdöbbentő információkat tár elénk a szellemvilágról, amelyeket királyok, misztikusok, klasszikusok, művészek, és a tudományos élet Nobel-díjas tudósai is vallottak, ám a nagyközönség előtt többnyire titokban maradt. Hogy miért? Kiszámíthatatlannak vélték a következményeit, és egyben tartottak az emberek öntudatra ébredésétől.

”A legnagyobb titok az igazság” Szellemi sugallatokra előkerült tények című új könyvében, elénk tárja az eltitkolt és sok helyen eltorzított valóságot. Megmutatja azt a szellemi utat, amely lámpásként ad irányt a XXI. század emberének.

Tudományos felismerésekről szól, a létközben rekedt szellemekkel kapcsolatosan.

Egy újszerű, váratlan nézőpontból ismerteti a bennünk és a világban történő jelenségeket.

Korábban is találkoztunk történelmi torzításokkal, de a Templomos Lovagok legyilkolását követően mindez arcátlanul nagy méreteket öltött a XII. században. Sötét középkor bélyeget kapta ez az időszak. Az -izmusok, filozófiák, vallások, tudomány, jog, majd az ipari forradalom is kiszolgálójává vált az emberiség lelki- és szellemi elsötétítésének. Az igazság megszűnt jogi kategóriaként létezni. Eltérítették az embert a spirituális, szellemi öntudatától. A tömegek felé árasztott hazugságok következtében csorbultak az igaz emberi értékek.

Az emberiség fantasztikus szintre jutott a technikai vívmányokat illetően, ám helytelenül az ember lelki- és szellemi fejlettsége helyett a technika által elért eredményekkel kezdte azonosítani magát.

Albert Einstein nézeteit akkor ismerték el, miután a tudomány köztudottá merte tenni, hogy a fény is kettős természetű: hol anyag, hol energia. A materializmus anyagról felállított téziseit zúzták rommá ezzel. Az anyag valójában az energia-, a fény egy besűrűsödött formája, ekképpen az ember is.

S aki megreked az anyagi világ tudatának szintjén, az képtelen lesz tudatváltásra, emelkedésre.

Buddha, Jézus és más nagy misztikusok, mindezt láthatták előre, amikor így fogalmaztak: „Aki testtől való az test, aki lélektől való az lélek.” „Nem test szerint járok, hanem szellem szerint.” A szent könyveket, Védákat, Bibliát, Koránt…, mind szellemlények üzenték meg médiumokon, prófétákon keresztül.

Akik másokra bízzák az életük feletti felelősségvállalást: orvostól, paptól, testi-, lelki gyógyulásukat, mentális rabságukból való felszabadulásukat, és nem saját érett személyiségüktől, életvitelüktől, egy eltorzult életfilozófia rabjai maradnak, akiknek az életét a másoktól való függés határozza meg.

Az ember kvantumfizikai értelemben egy csodálatos hullámmező. Megdöbbentő mennyiségű mintája és struktúrája létezik egy-egy teremtménynek, azonban egy személy energiamintája olyan egyedi, mint az újlenyomata.

Az érzékelt és felismert, azonosított mezők alapján, pontos leírást lehet adni a vizsgált személyek: energetikai állapotáról, gyengeségeiről, erősségéről, kapcsolatainak minőségéről, igényeiről, érzelmeiről, pszichológiai-, lelki- és spirituális szellemi létük egészségéről.

A Matrix Drops computerek el tudnak igazodni az emberek energia mezőiben. Képes felismerni a kezelhető és látszólag kezelhetetlen tulajdonságaikat, illetve gyengeségeiket. Amennyiben egy hozzánk forduló személy azzal a szándékkal keres meg bennünket, hogy változtatni szeretne eddigi felfogásán, az élethez való hozzáállásán, e szándékában útmutatásunkkal segítségére tudunk lenni. Tanácsadó irodáink és szellemi iskolám kapui szintén nyitva álnak az érdeklődők előtt.

Módszereink és tapasztalataink túlmutatnak számtalan, tudományosnak vélt ismereten. Felméréseink megváltoztatják, az emberi természetről, a kultúráról, vallásról, történelemről, és a valóságról kialakított dogmákat. Egy új önfelfedezési kaland mindez.

Miért ellenálló a tudomány és a vallás a természetfelettivel szemben?

Mert az emberek, köztük a tudósok és a papok sem objektívek, függenek a hitüktől, mint a drogosok a narkotikumoktól. Ha valaki megpróbálja elvenni az alkoholistától az italt, a dohányostól a cigarettát, a drogostól a narkotikumot, a hívőtől a megrögzöttsége dogmatikus részeit, megtapasztalhatja, milyen nagy ellenállással találja szemben magát. Azonban a lelke mélyén minden függőségben szenvedő bevallja: sajátos helyzete a gyengeségének köszönhető.

A materialista tudomány évszázadokon keresztül tagadta a természetfeletti létét, és ezt a függőségét pedig nem fogja könnyen feladni.

Mit ígér annak, aki fontolóra vesz néhány dolgot, amelyet az Ön előadásán hall?

Számára még az is megváltozhat, ahogy önmagára és a világra tekint. Hosszú távon veszélyesebb ragaszkodni a megrögzöttségeinkhez, mint szembenézni a jelenlegi valósággal.

Ha nem válunk újra olyanná, mint a gyermek, ha nem tudunk ártatlanul rácsodálkozni a kvantumfizika adta felismerésekre, nem tudunk belépni a XXI. század által nyújtotta varázslatos szellemi kapun.