Navigáció

A Békési Kistérségi Óvoda Teleky utcai Tagóvodájának 12 nagycsoportos óvodásának, a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055 kódszámú, „A kultúra mindenkié – gyermek és ifjúsági szabadidős programok Békésen és környékén” elnevezésű programnak köszönhetően, egy igen mozgalmas, új zenei élményekkel, ismeretanyaggal bővelkedő tanévben volt része. A gyerekek, Kocsorné Krizbai Anna óvodapedagógus irányításával, a TÁMOP-os program fenntartási időszakának második évében, havonta egy alkalommal Zeneóvodai foglalkozásokon vehettek részt. A lelkes óvó néni, a kicsik életkorának megfelelően, játékos formában igyekezett az apróságokat bevezetni a zene birodalmába. A foglalkozások során a gyerekek többek között gyermekmondókák, énekes- és körjátékok segítségével ismerkedhettek meg a ritmus, a halk és a hangos hangok, a gyors és a lassú tempó fogalmával. Képről és a hangjukról meg- és felismerhették a hangszereket, valamint sok-sok zenét hallgathattak. Ez a fejlesztőprogram jó alapot nyújtott a kicsiknek ahhoz, hogy a későbbiekben akár zeneiskolába is beiratkozzanak.