Navigáció
Szeptemberben és októberben is tartottak egy-egy szakköri foglalkozást a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi Tagiskolájában a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt 4. fenntartási évének kezdéseként. Kovács Szabó Eszter és Kiss Attiláné pedagógusok irányításával havi szakkörként szeptemberben a 19 fő kisiskolás egy szüreti mulatságot idézett meg, melyen ismerkedtek a néptánc alapjaival, kidíszítették a tantermüket, fejlődött kézügyességük, kreativitásuk és esztétikai érzékük. Október 4-én a Világ Gyalogló Napon, melyet a TIFSA szervezett az egészséges életmódra nevelés került előtérbe, valamint a természetvédelem, illetve környezetünk tisztaságának megóvása.