Navigáció
 
Intézményünk Küldetési Nyilatkozata
 
Valljuk, hogy a közösségi rendezvények és a közösségek fejlesztése által növekszik a település társadalmi tőkéje. Ez megőrzi, átadja és fejleszti az emberi kultúra helyi és globális értékeit. Mindezt közösségközpontúan, problémaérzékenyen, innovatív szemlélettel, a közösségi cselekvések által, az informális és nemformális tanulás eszközrendszereivel tesszük. A művelődési intézmény így a helyi társadalom nélkülözhetetlen fejlesztő tényezőjévé válik.