Navigáció
Ezt az elvet vallják a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola „Ablak a világra” heti szakkörének tagjai is, pontosabban a vezetőjük, Király Gyula pedagógus, aki a heti foglalkozások alkalmával a gyerekeket a képi kultúra értékeivel ismerteti meg. A TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt 4. fenntartási évének 1. félévében rögtön rendezvények hangosításával kezdték a tanulást úgy, mint évnyitó, a városi Széchenyi szobor koszorúzási ünnepsége, a Dr. Hepp Ferenc Ifjúsági Kosárlabda Kupa, a Tökfesztivál és az október 23-i megemlékezés hangosítása.
Nem maradt el a minden év elején szokásos balesetvédelmi oktatás sem, valamint az elektromos és szervezési alapismeretek megismerése sem. Gyakorolták az összetett hangátviteli lánc összeállítását és működtetését, az élőbeszéd alkalmazását műsorvezetés közben, ismerkedtek a számítógépes hangkezelésre alkalmazott programmal, a riportkészítés módjával és a hanganyag összeállításával is.