Navigáció

„A magyar nyelv hete” témahát keretein belül a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt 4. fenntartási évének 2. félévében az 5. évfolyam számára tartott foglalkozásokat Őriné Apáti Anna és Pocsai Lászlóné 4 témanapon keresztül a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolában.

A foglalkozások célja, hogy a gyerekek megismerjék nyelvünk sokszínűségét, helyes használatát, valamint, betekintést nyerhettek a korosztályuknak megfelelő irodalmi alkotásokba. A nyelvi vetélkedőn a diákok megtanulták, hogy önmaguk kifejezésekor legyenek igényesek nyelvhasználatukra írásban és szóban egyaránt. A tanulók elsajátították a kulturált nyelvi magatartás szabályait valamint tudatos nyelvhasználókká váltak a helyesírási verseny alatt. A mesemondó és versmondó versenyen az 5. osztályosok megismerhették a mesélési szokásokat, azok eredetét, és felhívták figyelmüket a versek, mesék sokszínűségére, és szépségére.

A filmklub iránt is nagy érdeklődést mutattak a gyerekek, hiszen most már különbséget tudnak tenni az eredeti mű és adaptációja között.

Támogató: