Navigáció
 
Tisztelt Hölgyem / Uram!

Városunk Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében június hónapban elkészíti a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját. A stratégia készítésének határideje a pályázati kiírásnak megfelelően június 30. A stratégia közösségi megalkotásával azt kívánjuk elérni, hogy városunk hosszú távú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb lakos és közösség, szervezet, vállalkozás egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a fejlesztési folyamatok megvalósításába is minél többen bekapcsolódjanak, célunk tehát, hogy településünk jövője minél többünk, minél több polgár közös ügye legyen.

 
A Híd a Madzagosok között Helyi Akciócsoport (HACS) 2016 májusában alakult meg a közszféra, az üzleti élet és a civil szektor szereplőinek együttműködésével. Első feladatunk ennek a helyi stratégiának a közösségi tervezésen alapuló megalkotása.
 
Stratégiaalkotásunk keretét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban meghirdetett EU-s forrás biztosítja (TOP CLLD), melyből városunk várhatóan 800 millió forintot használhat fel. A támogatási keret a helyi szervezetek, intézmények, vállalkozások számára jelent új forrásokat kulturális és közösségi infrastruktúrájuk megújítására, valamint kulturális, közösségi, közösségfejlesztési programjaik megvalósítására.
 
A HACS alapvető fontosságot tulajdonít annak, hogy a tervező közösségbe minél több helyi szereplő vegyen részt, hogy mindenkinek lehetősége legyen kifejezni elképzeléseit, gazdagítva, színesítve ezáltal a város jövőképét. A helyi tervező közösségbe várunk tehát mindenkit, aki elkötelezett városunk jövője mellett, és szívesen járulna hozzá ötleteivel a közösségi stratégiaalkotás folyamatához.
 
Közös gondolkodásunkat egy-egy, úgynevezett közösségi tervező műhely keretében valósítjuk meg. Ezek során a résztvevőkkel együtt áttekintjük a város helyzetét, felvázoljuk a fejlesztés lehetséges irányait és az ehhez szükséges lépéseket. A stratégia összeállításával és a műhelyek vezetésével a területen nagy szakértelemmel HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot bíztuk meg.
 
Tervezett műhelyek:
 
1. helyzetértékelő műhely,
2. jövőtervező műhely,
3. cselekvési tervet előkészítő műhely.
Első, helyzetértékelő műhelyünket nagy érdeklődés mellett tartottuk meg az elmúlt héten. A tervezés mindvégig nyitott, bármikor mód nyílik a bekapcsolódásra, így most szeretettel meghívjuk második, ún. jövőtervező műhelyünkre, mely során áttekintjük az előző műhelyen végzett munkát, és arra alapozva folytatjuk tovább a tervezést.
 
Jövőtervező műhelyünk időpontjára 2016. június 10-én 15 órai kezdettel kerül sor, a tervezett időtartam – az előzőhöz hasonlóan – nagyjából három óra hossza.
 
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.
 
Részvételi szándékukat kérem előzetesen itt jelezzék!
 
Bővebb információért forduljanak bizalommal: Koszecz Sándorhoz a clld@bekesikultura.hu címen.
 
A tervezésbe való bekapcsolódásukban továbbra is bízva, tisztelettel:
 
Koszecz Sándor, a Híd a Madzagosok Között Helyi Akciócsoport képviselője