Navigáció
 
„A kultúra mindenkié! Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Békés városában” címmel pályázatot nyert a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ. Projekt azonosító: EFOP 3.3.2-16-2016-00351.
A Széchenyi 2020 program keretében elnyert 24.820.732 forint vissza nem térítendő támogatást hat intézmény együttműködésével, legalább 250 gyermek és közel 60 pedagógus bevonásával kívánja felhasználni az intézmény – számolt be erről Túri Andrea, az intézmény igazgatója, a projekt szakmai vezetője és projektmenedzsere a május 15-én megtartott sajtótájékoztatón. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívására nyújtotta be támogatási kérelmét a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ. Az elnyert 24.820.732 Ft vissza nem térítendő támogatás olyan kompetencia-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programok megtartására nyújt lehetőséget két éven keresztül, amellyel tanítási órán kívüli kulturális élményt kívánnak nyújtani a gyerekeknek a projektbe bevont pedagógusok. A program 2018. július 1-jén indul a projektgazda és további hat intézmény együttműködésével és legalább 180 fő 7-24 éves kor közötti gyermek és 70 fő óvodás vesz részt benne, akik közül sokan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. 2020. június 30-áig, a projekt zárásáig közel 60 féle foglalkozás és program várja a résztvevőket.
 
A pályázat célja az alsó tagozatos gyermekek számára a gyakorlatközpontúság szellemében vetélkedők, táborok, témanapok, heti és havi szakkörök megtartása az anyanyelvi, természettudományos, esztétikai és kifejezőkészség kompetenciák fejlesztése. A felső tagozatos tanulók esetében cél a kezdeményező képesség, a vállalkozói szellem, a helyismereti és környezetvédelmi témájú programok erősítése, amelyek a már elsajátított tananyaghoz kapcsolódnak. A középiskolásoknál legfontosabb az önismeret, a személyiség-fejlesztés és a vállalkozói kompetencia fejlesztése. Az óvodásoknál a zene, a barkácsolás, a mozgás kap kiemelt szerepet.
 
A projektben együttműködést vállaltak: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három intézményegysége – maga a székhelyintézmény; a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Intézményegység (Zeneiskola) és a tarhosi intézményegység (Általános Iskola, Tarhos). Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola; Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda; Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.          
 
További információ kérhető: 
Túri Andrea igazgató tel.: +36 20-400-2339, e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu