Navigáció
 
Deákné Domonkos Juliannát, a békési Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és AMI igazgatóját választotta meg 2018. május 14-én éves közgyűlésén a Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület
A korábbi elnök, Koszecz Sándor mandátuma lejárta előtt, más irányú elfoglaltságai miatt szóban nyilvánította ki lemondási szándékát, melyet a Közgyűlés egyöntetűen elfogadott és további munkájához sok sikert kívánt, s egyúttal az új vezető személyét is megválasztották. Deákné Domonkos Julianna, az általa irányított intézmény képviseletében alapító tagja a 2012-ben létrejött egyesületnek, így annak munkáját már a megalakulásától nyomon követte. Támogatta és segítette a Belencéres Néptáncegyüttest már akkor is, mikor  a Belencéres Alapítvány fenntartásába tartozott. Több mint 30 évvel ezelőtt az elsők között állt Sztankó Károly ötlete mellé, hogy Békésen néptáncot oktassanak, aki később, 2005-ben magát a táncegyüttest is megalapította.  
Elmondható, hogy a hosszú évek során szívén viselte a néptáncoktatás kérdését városunkban, mely által sem volt kérdéses személyének megválasztása.
Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!
 
/Fotó: GA-Pix Fotó – Apáti-Nagy Lajos/