Navigáció

Eredményesen zárult „A kultúra mindenkié!” program első éve, 35 féle tanítási órán kívüli foglalkozást, köztük táborokat valósítottunk meg a pályázatban vállaltak szerint – nyilatkozta Túri Andrea, az intézmény igazgatója, a projekt szakmai vezetője és projektmenedzsere.

A békési kulturális központ projektje tavaly július elején vette kezdetét, és ez év június végén ért az első mérföldkövéhez. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-3.3.2-16-2016-00351 azonosító számú pályázat eddig 35 féle foglalkozás, szakkör és tábor keretében biztosított tanítási órán kívüli tanulási lehetőségeket a résztvevőknek.
A projekt feléhez érve elmondhatjuk, hogy a hat együttműködő oktatási és nevelési intézményből mintegy 522 általános és középiskolás diák valamint óvodás korú gyermek vett részt a foglalkozásainkon heti vagy havi rendszerességgel, vagy töltött el tartalmas szünidőt a nyári táborainkban. A résztvevőknek több, mint a fele hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A projekt legfontosabb célja, hogy támogatást nyújtson a tanítási órán kívüli foglalkozások megvalósulásához és egyenlő esélyeket biztosítson minden résztvevő számára – összegezte Túri Andrea igazgató a programok eddigi megvalósulását. A következő tanév első félévében tovább folytatódnak a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, indulnak kreatív szakkörök, média foglalkozások, témanapok a mese, az advent jegyében. Mindemellett úszásoktatás, zenei szakkörök, gasztronómiai versenyek is tarkítják majd a programok sorát. Az együttműködő intézményünkbe járó óvodások havonta vehetnek részt a zeneovi, az ovitorna és a barkácsoló szakkörökön továbbra is. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ a 2019/2020. tanév első félévére további 10 pedagógussal köt megbízási szerződést a szeptembertől induló újabb foglalkozások, szakkörök megvalósításához.

A projektben együttműködést vállaltak: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három intézményegysége – maga a székhelyintézmény; a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Intézményegység (Zeneiskola) és a tarhosi intézményegység (Általános Iskola, Tarhos). Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola; Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda; Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.

További információ kérhető:
Túri Andrea igazgató tel.: +36 20-400-2339 e-mail:bekesikultura@bekesikultura.hu