Navigáció

A koronavírus-járvány elleni védekezés sem lehetett akadálya „A kultúra mindenkié” program megvalósításának. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ pályázatában 52 féle foglalkozáson több, mint 750 gyermek vett részt egy vagy akár több programon.

A kulturális központ Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében nyert pályázata 2018 júliusában vette kezdetét. Az eredetileg 2 évre tervezett programmegvalósítás a járvány elleni védekezés miatt 27 hónapra módosult, így lehetővé vált, hogy mind az 52 féle foglalkozás maradéktalanul teljesüljön. A kulturális központ hat partnerintézménnyel működött együtt annak érdekében, hogy a foglalkozások célzottan az óvodás és 7-24 éves korú tanulók és fiatal felnőttek részére válhassanak elérhetővé. A projekt elsődleges céljai között szerepelt a hátrányos helyzetű résztvevők bevonása, amely a várt arányban valósult meg, a résztvevő több, mint 750 gyermek mintegy 40 százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű volt – összegezte Túri Andrea, a projekt szakmai vezetője és projektmenedzsere. Az eltelt több, mint két esztendő alatt a foglalkozások megvalósítását lehetőség szerint digitális és online formában is át kellett gondolni, hiszen az oktatási intézmények ideiglenes bezárását követően bizonyos foglalkozások ugyan nem, de egy részük tovább tudott haladni a személyes jelenlétet nélkülözve. A foglalkozások között 8 féle táborban – néptánc művészeti, fúvós, természeti tábor – is részt vehettek a gyerekek, és a felzárkóztató, fejlesztő programok is nagy számban jelen voltak a kulturális lehetőségek mellett. A teljesség igénye nélkül robotika, média, hangszeres zene, kreatív szakkörök, kulturális órák, tehetséggondozó foglalkozások, tematikus hetek és témanapok valósultak meg. A programban résztvevő pedagógusok megelégedéssel számoltak be a foglalkozások hatékonyságáról, a gyermekek örömüket lelték a programban biztosított eszközök használatában és a tanítási órán kívüli foglalkozásokon szívesen vettek részt.

A projektben együttműködést vállaltak: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három intézményegysége – maga a székhelyintézmény; a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Intézményegység (Zeneiskola) és a tarhosi intézményegység (Általános Iskola, Tarhos). Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola; Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda; Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.

A projektről bővebb információt a bekesikultura.hu honlap erre a célra kialakított aloldalán olvashatnak.

További információ kérhető:

Túri Andrea igazgató tel.: +36 20-400-2339 email:bekesikultura@bekesikultura.hu