Navigáció

Békés Város Önkormányzatának Polgármestere

pályázatot hirdet
a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Intézmény vezetői (igazgató)

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony 3 év, 2021. február 1. – 2024. 01.31-ig.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-23. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása
Szakmai feladatok: a város és az intézmény kulturális arculatának alakítása, programjainak szervezése, lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar Állampolgárság
• Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
• Legalább 5 év szakmai gyakorlat
• Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
• Kiemelkedő szakmai, szakirányú tudományos tevékenység
• Erkölcsi bizonyítvány
• 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglaltak

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 29.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzatának Polgármestere 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. sz. vagy
Személyesen: Előzetes időpont egyeztetéssel Kálmán Tibor polgármester 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. sz.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. február 1.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza, részletes szakmai és vezetési programja, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolása.

A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást kapjanak és a kulturális intézményt megismerhessék.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az emberi erőforrások minisztere 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet, 6. §-ban foglaltak szerint.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• bekesvaros.hu-2020. november 25.
• www.bekesmatrix.hu – 2020. november 25.
• bekesikultura.hu- 2020. november 25.