Navigáció

2022. május 29-én a Városi Gyermeknapra árusok, kézművesek jelentkezését várjuk, az alábbi feltételek elfogadása mellett.

Helyszín: Békés, Erzsébet-liget és Rendezvény tér

Bérleti díj és jelentkezési feltételek:

 • A helyszín bérleti díja:
  – kézműves és egyéb termékeket forgalmazó árusoknak: 2500 Ft/méter
  – ételt és italt forgalmazó árusoknak: 5000 Ft/méter
 • A minimálisan bérelhető terület: 2 m
  A terület számításába nem csak az áru számára felállított asztal hosszúsága, hanem a sátorból oldalra kilógó vagy mellette elhelyezett termékek helyfoglalása is beleszámít!
 • Jelentkezési határidő: 2022. május 20.
 • Jelentkezni a kulturális központ munkatársánál, Kozák Viktóriánál a 66/411-142-es telefonszámon, vagy a kozakviktoriaeva@gmail.com e-mail címen lehet.
 • Munkatársunkkal történő előzetes egyeztetést követően – postán ajánlva vagy személyesen – kérjük kitöltve, aláírva visszajuttatni hozzánk az utalással egyidőben a területfoglalási szerződést, melyet a jelentkezéskor megadott e-mail címre továbbítunk a jelentkezőnek.
 • A területhasználat díjat május 20-ig lehet pénztárunkban, készpénzben, vagy utalással rendezni a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. Erste Banknál vezetett számlaszámára, mely a következő: 11600006-00000000-97230207. (Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a megrendelő nevét és az áru jellegét.)
 • Az érvényes, aláírt szerződés és területhasználati díj befizetése a kipakolás feltétele! Bármelyik hiányában a bérbeadó (kulturális központ) kijelölt munkatársa dönt a további teendőkről.
 • A jelentkezőnek az árusításhoz szükséges engedélyekkel és tárgyi feltételekkel rendelkeznie kell.
 • Az árusítás időtartama alatt a kereskedő környezetének folyamatos tisztántartásáról köteles gondoskodni. Az árusítást befejezően a helyszínen szemetet nem hagyhat.

A kulturális központ, mint bérbeadó fenntartja magának az alábbi jogokat:

 • Az árusok elhelyezése az Erzsébet-ligetben és a Rendezvény-téren történik
 • A szerződésben megjelölt áramigények szerint, elektromos szakemberünk jóváhagyásával történik a pontos helyek kijelölése, melynek változtatása csak a bérbeadó (kulturális központ) kijelölt munkatársa vagy a kijelölt elektromos szakember beleegyezésével lehetséges. Természetesen igyekszünk azonos árucikkeket forgalmazó árusokat nem egymás mellé tenni és figyelni az egyedi igényekre, de az elektromos hálózat biztonságos és üzemképes kiépítése az, ami elsődlegességet élvez! A szerződés kötésekor a területet igénylők kötelesek ezt tudomásul venni.

Amit a jelentkezőnek saját magának kell biztosítania:

 • A kulturális központ csak központi áramelosztó helyet biztosít, a bérlők hosszabbítóval és saját elosztóval kell rendelkezzenek, valamint műszaki berendezéseik rendeltetésszerű használatáért felelősséggel tartoznak.
 • A rendezvényen üzemeltetett berendezések műszaki állapotáért és üzembiztos használatáért kizárólagos felelősséget a bérbe vevő vállal. Gondoskodik továbbá a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról, továbbá a vásárlók számára számlát, nyugtát állít ki.

Minden egyéb, a megállapodáshoz szükséges kérdéses esetet és feltételt a területbérleti szerződés tartalmaz.

A rendezvény szervezése és lebonyolítása során, intézményünk az aktuális járványügyi rendelkezések figyelembevételével jár el.

Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény a Békés Városi Kulturális Központ épületében (Békés, Jantyik M. u. 21-25.) kerül megtartásra.

Kérjük Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi és higiéniai szabályok betartására és betartatására.