Navigáció

A Békési Advent szervezője, a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. ez évben is árusok, kézművesek jelentkezését várja az Adventi vasárnapok programjainak színesítésére.

Helyszín: Békés, Erzsébet-liget (a programok a ligetben lévő „Gödör” területén zajlanak)

Árusítási időszakok:

2023. december 3. (vasárnap) 15:00-18:00 óra

2023. december 10. (vasárnap) 15:00-18:00 óra

2023. december 17. (vasárnap) 15:00-18:00 óra

Területbérleti díj nincs!  

Saját sátor hiányában, a kulturális központ alkalmanként 1 db 3*3-as kissátrat, valamint 1 db sörpadgarnitúrát biztosít.

Jelentkezési feltételek:

Jelentkezési határidő: 2023. november 30. (csütörtök) 12:00 óra.

Jelentkezni és bővebb információt kérni a kulturális központ munkatársainál, Kozák Viktóriánál (tel.: 20/244 6603; kozakviktoriaeva@gmail.com) és Molnár Máriánál (tel.: 20/400 2338; molnar.maria@bekesikultura.hu) lehet.

Az előzetes egyeztetést követően, elkészül egy területbérleti megállapodás, mely a jelentkezéskor megadott e-mail címre aláírásra továbbításra kerül.

Az érvényes, aláírt szerződés a kipakolás feltétele! Bármelyik hiányában a bérbeadó (kulturális központ) kijelölt munkatársa dönt a további teendőkről.

A jelentkezőnek az árusításhoz szükséges engedélyekkel és tárgyi feltételekkel rendelkeznie kell.

Az árusítás időtartama alatt a kereskedő környezetének folyamatos tisztántartásáról köteles gondoskodni. Az árusítást befejezően a helyszínen szemetet nem hagyhat.

Amennyiben az árus a szerződésben megadott időpont(ok)ban nem tud megjelenni az árusítás helyszínén, akkor azt köteles legkésőbb az adott adventi vasárnap(ok) 12:00 órájáig telefonon jelezni a fent említett kulturális központi munkatárs egyikének.

A kulturális központ, mint bérbeadó fenntartja magának az alábbi jogokat:

Az árusok elhelyezése az Erzsébet-ligetben történik

A szerződésben megjelölt áramigények szerint, elektromos szakemberünk jóváhagyásával történik a pontos helyek kijelölése, melynek változtatása csak a bérbeadó (kulturális központ) kijelölt munkatársa vagy a kijelölt elektromos szakember beleegyezésével lehetséges. A szerződés kötésekor a területet igénylők kötelesek ezt tudomásul venni.

Amit a jelentkezőnek saját magának kell biztosítania: a

A kulturális központ csak központi áramelosztó helyet biztosít, a bérlők saját hosszabbítóval és világítótesttel kell, hogy rendelkezzenek, valamint műszaki berendezéseik rendeltetésszerű használatáért felelősséggel tartoznak.

A rendezvényen üzemeltetett berendezések műszaki állapotáért és üzembiztos használatáért kizárólagos felelősséget a bérbe vevő vállal. Gondoskodik továbbá a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról, továbbá a vásárlók számára számlát, nyugtát állít ki.

Minden egyéb, a megállapodáshoz szükséges kérdéses esetet és feltételt a területbérleti szerződés tartalmaz.

A programokról bővebben ide kattintva olvashat:

I. ADVENTI VASÁRNAP

II. ADVENTI VASÁRNAP